Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Säkerhetsskydd handlar också om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

Nordmalings kommun arbetar aktivt med säkerhetsskydd enligt gällande lagar och förordningar.

Kontakt, Nordmalings kommun: sakerhetsskydd@nordmaling.se