Strandholmen

Välkommen till Strandholmen! Strandholmen är ett särskilt boende för äldre beläget i Nordmalings samhälle, cirka 1 km från centrum. Strandholmen ligger granne med boendet Tallbacken och ligger mycket nära Nordmalings hälsocentral.

Verksamhetsidé

Vår inriktning på Strandholmen är att inte göra pensionären passiv, utan de moment som man själv kan utföra får man göra även här.

Den service vi ger är utifrån vad pensionären inte klarar av att utföra, i första hand individuell personlig omvårdnad.

Vid inflyttning till Strandholmen görs ett ankomstsamtal för att få mer information kring pensionären och dennes liv. Detta för att öka vår förståelse för pensionären och för att vi skall kunna vara så behjälplig som möjligt då det behövs.