Tallbacken

Tallbacken särskilt boende

Verksamhetsidé

Tallbacken präglas av en helhetssyn på människan som kännetecknas av respekt, integritet och ett empatiskt bemötande. Vi strävar efter att ha nöjda och trygga boende och vi vill att äldre personer i närområdet alltid skall känna sig välkomna hit.

Mål- och kvalitetsarbete

Respekt och delaktighet kännetecknar vårt kvalitetsarbete. Vi arbetar kontinuerligt med genomförandeplaner (överenskommelse med boende om hur vård och omsorgen ska genomföras). Vi vill även använda levnadsberättelser på vårt boende (frivillig dokumentation om den boendes intressen och bakgrund) för att kunna se de individuella behoven hos de boende. Individuella behov tillfredställs så långt det är möjligt.

På Tallbacken arbetar vi även med flera kvalitetsregister som exempelvis Senior Alert och Palliativregistret. I dessa dokumenterar vi bland annat vilka hälsorisker som finns för den boende och följer upp. Varje boende får också en kontaktperson. Cirka var 6:e vecka har vi teamträffar (arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, enhetschef och personal) där vi diskuterar alla boendes situation på enheten. På Rehab har vi sådana träffar 1 gång/vecka.

Samverkan med boende/anhöriga

Anhöriga är en viktig resurs för att uppnå bästa möjliga livssituation för den boende. Vi har regelbunden kontakt med anhöriga för att uppnå detta. Vi uppskattar synpunkter som kan göra verksamheten bättre och anhöriga är alltid välkomna hit. Vi har inga särskilda öppettider på Tallbacken så anhöriga är välkomna att komma på besök. Efter klockan 19 låser vi ytterdörren men det finns

Boendemiljö

Tallbacken ligger cirka 1 km från Nordmalings centrum, på Hemvägen 12. Bondet ligger några hundra meter från havet och det är nära till skogen. På varje enhet finns gemensamma balkonger/uteplatser.

På Tallbacken finns fyra boendeenheter: Åsen, Lugnet, Ettan och Rehab. Hos oss finns det 48 platser fördelat på 36 rum (vi har ett antal dubbelrum). Enheten Lugnet är en demensenhet med plats för 6 personer. Rehab är en enhet för korttidsboende och växelvård och har 8 platser. Du kan läsa mer om korttidsboende på sidan för korttidsboende.