Gruppboende

Gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har funktionsnedsättning och som har ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen. I Nordmalings kommun finns fyra gruppboenden, alla i Nordmalings samhälle: Hemvägen, Envägen, Hantverkargatan, Kungsvägen.

Vad är en gruppbostad?

En gruppbostad är ett bostadsalternativ för dig som har funktionsnedsättning och som har ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen. För att få bo på ett gruppboende ansöker du om stöd enligt LSS, Lagen om stöd och hjälp till vissa funktionshindrade.

Gruppbostaden är den plats där man tillbringar sin lediga tid, kan träffa vänner, delta i fritidsaktiviteter samt känna gemenskap med övriga boenden och personal.

En gruppbostad består av ett litet antal lägenheter fördelade kring gemensamma utrymmen. I de gemensamma utrymmena ges möjlighet till social samvaro. Varje lägenhet består av kök, sovrum eller allrum med sovplats och badrum. I varje gruppbostad bor det fyra till fem brukare/hyresgäster.

En viktig uppgift för de boende är att delta i gruppbostadens alla sysslor, man hjälps åt efter förmåga. Personalen hjälper de boende med sådant de inte klarar av själva, ger råd, stöd och uppmuntran.

Personalstyrkan är varierande beroende på omvårdnadsbehovet. Personalen arbetar målinriktat utifrån brukarnas individuella planer och arbetar med individuellt, socialt och praktiskt stöd för att möjliggöra och tillvarata personens egna förmågor och därmed skapa förutsättningar till utveckling.

På gruppbostäderna finns personalbemanning dygnet runt.

I Nordmaling finns fyra gruppbostäder:

  • Hemvägen
  • Envägen
  • Hantverkargatan
  • Kungsvägen

Varför gruppbostad?

Verksamhetens mål är att den enskilde ska ges möjlighet att leva som andra och är grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.

Alla personer ska, i likhet med andra ges möjlighet att flytta ifrån sitt föräldrahem i vuxen ålder. Gruppbostaden kan vara den möjligheten.

Kungsvägen

Besöksadress: Kungsvägen 63 D
Telefonnummer: 0930- 143 45

Hemvägen

Besöksadress: Hemvägen 5 P
Telefonnummer: 0930-143 59

Hantverkargatan

Besöksadress: Hantverkargatan 3
Telefonnummer: 0930-143 68

Envägen

Besökadress: Envägen 1
Telefonnummer: 0930-143 05

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om. Läs mer om ansökan under Ansöka om stöd.