Personlig assistent

Personlig assistans riktar sig till dig som behöver hjälp med de grundläggande behoven i din vardag. Syftet är att stärka din möjlighet ett leva ett självständigt och oberoende liv.

Vad innebär personlig assistans?

Med personlig assistans får du stöd och hjälp i din vardag av ett begränsat antal personer/assistenter. Det kan exempelvis röra sig om hjälp i samband med av- och påklädning, måltider, personlig hygien, kommunikation mm.

Den personliga assistansen skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att du skall få möjlighet att leva som andra, icke funktionshindrade, i samhället.

Assistansen skall präglas av flexibilitet och lyhördhet. Enligt 6 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall du, i största möjliga utsträckning, få inflytande och medbestämmande över de insatser du får.

Kommunen är ekonomiskt ansvarig upp till 20 timmar per vecka för assistans. Om den sökande får ett beslut som innebär mer än 20 timmar assistans är det Försäkringskassan som blir ekonomiskt ansvariga för överskjutande tid.

Länk till Försäkringskassans hemsida (extern länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om. Läs mer om ansökan under Ansöka om stöd.