Adoption

Har du frågor och funderingar kring adoption? Då kan du vända dig till en av våra socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen.

Internationell adoption

Adoptioner finns till för barn som behöver nya föräldrar. Socialtjänsten, via socialnämnden, företräder barnets intressen i adoptionsprocessen.

En adoption innebär att barnet får en ny familj och en ny släkttillhörighet, såväl känslomässigt som juridiskt. En adoption är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet och därför ställer samhället särskilda krav på den som vill adoptera.

Ansvaret för internationella adoptioner delas mellan ursprungslandet, som ansvarar för att barnet är tillgängligt för adoption, och socialnämnden, som ansvarar för att föräldrarna är lämpade och förberedda.

I nationella adoptionsärenden utreder socialtjänsten lämplighet på begäran av domstol, som tar in utredningen som ett underlag till sitt beslut.

Obligatorisk föräldrautbildning

Den som vill adoptera ett barn från utlandet ska ha gått föräldrautbildningen innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Medgivande från socialnämnden

För att få adoptera ett barn måste du ha ett medgivande från kommunens socialnämnd. Det innebär att en socialsekreterare gör en hemutredning i din familj. Det är socialnämnden som fattar beslut om medgivandet.

Nationell adoption

Adoptioner inom Sverige är till allra största delen en vuxen som adopterar sin makas, makes eller registrerade partners barn. Spädbarnsadoptioner är ytterst ovanliga.

Genom att adoptera sin närståendes barn kan en vuxen som lever med barnet bli förälder i lagens mening. Genom adoptionen får barnet en anknytning till den vuxnes släkt och blir syskon till hans eller hennes eventuella tidigare barn. Barnets vardagstillvaro förändras sällan av en styvbarnsadoption, men den kan bli avgörande för hans eller hennes framtid, både känslomässigt och materiellt.

För att adoptera ditt styvbarn måste du göra en ansökan till din närmaste tingsrätt. Du kan exempelvis använda blanketten för adoption som finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Kontakta oss

Tisdag-fredag kl. 08.30-09.30 kan du prata med socialsekreterare på telefonnummer:
0930-140 00 växel


Du hittar mer information via följande länkar:

Länk till Myndigheten för familjerätt och föräldrastöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till Försäkringskassans hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Länk till Socialstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.