Ansök om försörjningsstöd

För att ansöka om försörjningsstöd krävs oftast ett möte mellan dig och en socialsekreterare på socialtjänsten. Enklast är det om du bokar en tid med en socialsekreterare. Om du behöver tolk, meddela detta när du bokar tid.

Ansökan

Innan besöket får du en blankett där du noggrant redovisar din ekonomiska situation med inkomster och utgifter. Det är viktigt att du fyller i denna ansökan noggrant. Observera att ofullständig ansökan kräver komplettering vilket innebär längre handläggningstid. Om du har bokat en tid och får förhinder meddela detta till den handläggare du bokat tid med.

För att ansöka om försörjningsstöd fyll i ansökan som du hittar i vår e-tjänst:

Ansök om försörjningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor kring din ansökan och vilka handlingar du behöver hittar du mer information under frågor och svar.

Frågor och svar om försörjningsstöd

Observera att med din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att kontroll görs hos de myndigheter och register som anges på blanketten. Vi tar inga andra kontakter utan ditt medgivande.

Ange korrekta och förändra uppgifter

Du är skyldig att ange korrekta uppgifter och ändrade förhållanden kring den ekonomiska situationen och familjeförhållanden. Om du lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden kan du bli återbetalningsskyldig och dömas för bidragsbrott.

Utredning och arbetsplan

När vi har fått in din kompletta ansökan kommer en utredning att göras. Vid ett besök hos oss går du och en socialsekreterare tillsammans igenom din ansökan och dina förutsättningar för att lösa den aktuella situationen. Det krävs alltid en utredning där socialtjänsten bedömer om du har rätt till försörjningsstöd.

För att kunna avgöra om du har rätt till ekonomiskt bistånd måste socialtjänsten utreda om du kan tillgodose behovet med egna tillgångar. Finns lättrealiserbara tillgångar ska dessa i första hand avyttras för att minska eller eliminera biståndsbehov.

Vid ansökan om försörjningsstöd har vi särskilt att beakta barnperspektivet varför vi också kommer att ställa frågor utifrån barnens situation. För de som söker försörjningsstöd och biståndsbehovet fortgår under en period av sex månader eller mer kommer hembesök att göras i alla barnfamiljer.

En arbetsplan fastställs för hur du ska kunna lösa den aktuella situationen.

Beräkning av bistånd

Utifrån utredningen genomför vi sedan en beräkning av hur biståndet ska se ut. Beräkningen görs utifrån normbeloppet minus dina inkomster.

Beslut

Efter utredning får du ett skriftlig beslut om din ansökan beviljas eller avslås.

Utbetalning

Om du beviljas försörjningsstöd betalas pengarna ut via plusgiro eller direkt till ditt bankkonto. Observera att det krävs en ny ansökan och en ny utredning för varje månad du ansöker om försörjningsstöd.

Du kan överklaga

Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar ett beslut du inte är nöjd med.

Informationsmaterial:
Riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och övrigt bistånd Pdf, 822.5 kB.


Kontaktperson: Chef individ och familjeomsorg, (tel 0930-140 00 växel)