Ekonomi, socialbidrag, god man

Om man behöver hjälp med ekonomin kan kommunen hjälpa till på olika sätt. Beroende på vad det handlar om kan man till exempel få rådgivning, ekonomiskt stöd eller någon som sköter om ekonomin.

Budget- och skuldrådgivning

Konsumentvägledningen ger ekonomisk rådgivning, råd och tips på hur man gör en budget och hjälper till att hitta lösningar på ekonomiska problem. Hos dem kan man få budget- och skuldrådgivning och hjälp med att söka skuldsanering.

Socialbidrag, försörjningsstöd

Socialbidrag är ett ekonomiskt stöd som man kan få från kommunen om man har ekonomiska problem. Man kan ansöka om ekonomiskt bistånd till försörjningen (försörjningsstöd) eller till andra behov som till exempel läkemedel, tandvård, glasögon eller hemutrustning.

Bidrag till anpassning av bostaden

Om man får en skada eller en sjukdom som leder till funktionsnedsättning kan man ansöka om bidrag för att anpassa sitt hem. Man kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att till exempel ta bort trösklar, bygga om badrum eller sätta upp en rullstolsramp hemma.

God man, förvaltare, överförmyndare

Om man inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller att man är omyndig, kan man få hjälp med att sköta ekonomin och att bli företrädd i olika situationer. All handläggning av överförmyndarärenden sker i Umeå. Kommunen har ingen egen överförmyndarnämnd utan har en gemensam nämnd tillsammans med Umeåregionen kommuner: Umeå, Robertsfors, Vännäs, Vindeln och Bjuholm.