Faderskap

Syftet med att fastställa faderskapet har ett stort personligt värde för barnet, att veta sitt ursprung, ha rätt till försörjning och arv samt rätten till båda föräldrarna. Ska barnet bära faderns efternamn kan namnet inte registreras förrän faderskapet är bekräftat.

Att utreda faderskap

Individ- och familjeomsorgen i Nordmalings kommun får en underrättelse från Skatteverket om att barn har fötts. Individ- och familjeomsorgen kontaktar modern genom en kallelse för att boka tid för faderskapsbekräftelse.

  • Om modern är gift
  • Om modern är gift vid barnets födelse anses hennes make automatiskt som barnets far.
  • Om föräldrarna bort tillsammans
  • Om föräldrarna bor tillsammans gör de ett gemensamt besök på socialkontoret för att skriftligen bekräfta faderskapet. Föräldrarna kan själva kontakta socialkontoret före barnets födelse för att bekräfta faderskapet.
  • Om föräldrarna inte bor tillsammans
  • Om föräldrarna inte bor tillsammans eller om det föreligger oklarheter kring faderskapet sker en mer omfattande utredning, där en rättsgenetisk undersökning kan begäras av mannen eller kvinnan. För barnets framtid är det ytterst betydelsefullt att inga tveksamheter finns omkring faderskapet.

Gemensam vårdnad

I samband med besöket kan föräldrarna anmäla om de önskar att vårdnaden ska vara gemensam för barnet.

Samkönade

Föräldraskap kan fastställas för barn till samkönade föräldrar som fått barn genom assisterad befruktning på sjukhus i Sverige.

Kontakta socialsekreterare

Familjerättens socialsekreterare når du genom att ringa på tel 0930-140 00 vx måndag-fredag
kl 08 00-16 00.

Kontaktperson: Chef Individ och familjeomsorg (0930-140 00 Växel)