Familjecentral

Familj, barn och ungdom, familjecentral

Nordmalings familjecentral kan du som är barn, ung, förälder o.s.v få stöd och hjälp på en mängd olika sätt. Familjecentralen är en samverkan mellan Nordmalings kommun och Västerbottens läns landsting. Hos oss hittar du bland annat barnavårdscentral och socialtjänst. Varmt välkommen till oss!

Familjecentral

Vi på Familjecentralen i Nordmaling finns till för dig och er som familj! Genom att samarbeta vill vi stärka familjens egna resurser, för att barn och föräldrar ska nå hälsa och välbefinnande. I huset finns en mängd olika kompetenser för den som behöver stöd och hjälp. Varmt välkomna till oss!

Hos oss hittar du bland annat följande service:

Barnavårdscentral (BVC)
Barnmorska och preventivmedelsrådgivning
Individ- och familjeomsorg (socialtjänst)

Socialsekreterare Barn
Måndag 13.15 - 14.15
Tisdag-fredag kl. 08.30-09.30

Tel: 0930-140 00
Fax: 0930-140 29

Socialsekreterare Vuxen
Måndag, onsdag 13.15 - 14.15
Tisdag, torsdag, fredag kl. 08.30-09.30

Tel: 0930-140 00
Fax: 0930-140 29

Övrig tid, vardagar
Individ- och familjeomsorgen kan du nå oss 08.30-16.00 på vardagar genom att ringa Nordmalings kommuns växelnummer: 0930-140 00

Akuta sociala problem efter kontorstid
Socialjour 090-16 30 50

Avgifter inom individ- och familjeomsorg
Att besöka familjecentralen och få stöd och råd från exempelvis individ- och familjeomsrogen är kostnadsfritt. De kostnader som kan uppkomma gäller exempelvis om stora mängder dokument behöver kopieras.

Kontaktperson: Harry Lönnebäck ( 0930-140 00 vx)