Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj

Familjer och barn kan få stöd genom att en annan familj eller person ger avlastning under en längre eller kortare tid. Ibland behövs avlastning någon helg i månaden, ibland kan barnet/barnen behöva flytta till en annan familj.

På dessa sidor hittar du information om vilka insatser du kan ansöka om samt information för dig som vill vara ett stöd för ett barn eller en familj. Här kan du läsa följande insatser:

Länkar: ????

Familjehem
Kontaktfamilj
Kontaktperson

 

Konaktperson: Cecilia Berggren, familjesekreterare