Barn och kvinna i soffa spelar tvspel

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en frivillig resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Det kan handla om erbjuda en plats hos kontaktfamiljen ett par dygn i månaden.

En kontaktfamilj är en resurs för en familj som av olika skäl behöver avlastning och/eller stöd. Kontaktfamiljen ska fungera som ett kompletterande stöd till barnet. Det finns olika skäl till att kontaktfamiljer behövs. Det kan handla om barn som har särskilda behov eller det kan vara något i föräldrarnas livssituation som gör att fler vuxna behövs.

Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö och vara ett stöd för föräldern/föräldrarna. Andra viktiga uppgifter är att lyssna och finnas till. Kontaktfamiljen har till uppgift att hjälpa den enskilde och dennes närmaste i personliga angelägenheter. Kontaktfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan människa i sin vardag.

Kontaktfamiljen lyssnar, uppmuntrar fritidsaktiviteter och är ett stöd för den berörda familjens egna resurser. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att den enskilda familjen känner trygghet i kontakten samt att möta den hjälpsökande familjen och dess livssituation med respekt. Vanligt är att barnet/barnen bor hos kontaktfamiljen ett par dygn i månaden.

Som kontaktperson/kontaktfamilj har du ingen tystnadsplikt enligt lagen. För att du ska kunna göra ett bra arbete behöver du dock få information om den person/familj du hjälper. Därför har du en moralisk tystnadsplikt.

Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktfamilj till stöd i en besvärlig situation. Individ- och familjeomsorgen utreder och beslutar om behovet finns.

Kontaktfamilj är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja.

Om du vill bli kontaktperson/kontaktfamilj kan du lämna in en intresseanmälan. Du hittar den i vårt e-blankettarkiv:

Nordmalings kommuns e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta socialsekreterare

För direktkontakt med socialsekreterare når du dem på deras telefontid:
måndag 13.15 - 14.15, tisdag-fredag 08.30-09.30 på telefonnummer 0930-140 00.

Du är även välkommen att ringa till IFOs reception 0930-140 40 övrig tid.

Informationsmaterial

Broschyr om att vara kontaktperson/kontaktfamilj Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.