Misstanke om barn som far illa

Barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar. Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och säker uppväxt. Det är därför viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dem så att de kan få skydd och ges möjlighet till en förändrad situation.

Om du får vetskap om eller misstänker du att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten. Socialtjänsten är skyldig att se till att barn och ungdomar får hjälp om de är i behov av stöd eller skydd. Telefonnummer: 0930-14040

Om du misstänker eller är orolig för att ett barn eller en ungdom far illa och är osäker om du bör anmäla, kan du ringa och rådfråga socialtjänsten. Denna konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas.

Kontaktuppgifter till chef för individ- och familjeomsorgen hittar du längst ner till vänster.

Efter kontorstid eller om du tycker att situationen är akut ring polisen på nummer 112.

Kontaktperson: Chef för Individ och familjeomsorg (tel 0930-140 00 Växel)