Att anmäla missförhållanden

Om du ser att ett barn far illa är det viktigt att anmäla detta tid. Samhället har ett gemensamt ansvar att hjälpa dessa barn.

Personal

Du som ser barnen och ungdomarna i din dagliga verksamhet får mycket information om dem. Ibland kanske du ser symtom hos barnet eller ungdomen som du inte kan finna någon förklaring till och ibland kanske de berättar sådant som väcker din oro om hur de egentligen har det. Det är inte alltid lätt att veta om din misstanke stämmer eller inte. Om du känner dig osäker kan du konsultera med socialtjänsten innan en anmälan görs. Vid en konsultation ska du inte nämna namn på barnet eller ungdomen det gäller.

Alla som arbetar med barn och ungdomar har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma deras situation och även en skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa.

Allmänheten

Även om du inte arbetar direkt med barn eller ungdomar bör en anmälan göras till socialtjänsten om du känner till missförhållanden som gäller barn eller ungdomar.

Du som överväger att göra en anmälan kan konsultera socialtjänsten innan en anmälan görs, utan att röja barnets eller ungdomens identitet.

Som privat person har du även rätt att vara anonym vid en anmälan.
Vad händer efter att en anmälan gjorts?

Efter anmälan

När en anmälan kommer in till socialtjänsten ska förhållandena för just det barnet eller ungdomen undersökas. Första steget är att en socialsekreterare tar kontakt med barnets eller ungdomens föräldrar, som informeras om de uppgifter som kommit in. Bedömer socialsekreteraren att anmälan bör utredas vidare inleds en utredning.

Kontaktperson: Harry Lönnebacke