Vår personal

På Öppenvården i Nordmaling arbetar engagerad och kunnig personal.

Vi har erfarenhet av att möta människor i svåra och utsatta situationer och vi jobbar för att insatserna ska vara av god kvalitet där vi tillvaratar dina önskemål och erfarenheter.

Insatsens upplägg och genomförande planeras tillsammans med dig.

Öppenvårdens personalen har tystnadsplikt och sekretess, vilket innebär att vi inte får föra vidare uppgifter om dem vi träffar till obehöriga.

Öppenvårdens personal omfattas av anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Det innebär att vi är skyldiga att anmäla till socialtjänsten när vi misstänker att ett barn (under 18 år) far illa. Anmälningsskyldigheten går i dessa fall före tystnadsplikten.

Insatser via Öppenvården är kostnadsfria.