Socialjour

På denna sida hittar du information om du behöver hjälp från socialjouren. Dagtid under vardagar kontaktar du individ- och familjeomsorgen. Kvällar och helger kontaktar du Umeå kommun.

Socialjour under kontorstid

Om det sker en akut situation under kontorstid (8.00-16.00) ska du kontakta individ- och familjeomsorgen. Detta kan gälla frågor om missbruk, barn eller unga som far illa. Ring och be om att bli kopplad till rätt tjänsteman.

Telefonnummer: 0930-140 00 vx
Besöksadress: Kyrkogatan 8 i Nordmaling.

Socialjour efter kontorstid

Nordmalings kommun har avtal med Umeå kommun om socialjour efter kontorstid. Socialjouren är placerade på Umeå polisstation. Dina frågor kan exempelvis gälla frågor om missbruk, barn eller unga som far illa.

Kvällar och helger, ring socialjouren 090-16 30 50

Socialjouren är öppen under kvällar, nätter och helger. Kontakta socialjouren i akuta situationer. Du får då omedelbar hjälp och kontakt med en socialsekreterare.

Måndag–torsdag: 16.00–00.00
Fredag: 16.00–01.00
Lördag: 14.00–01.00
Söndag: 14.00–01.00

Kontaktperson: Chef Individ och familjeomsorg