Individ- och familjeomsorgen är en del av socialtjänsten som ger stöd och hjälp till människor i utsatta livssituationer. Vi arbetar utifrån socialtjänstlagen (2001:453) och andra lagar som rör bostadsanpassningsbidrag, funktionshinder, vård av unga och missbrukare. Vi har också en öppenvård som erbjuder råd och stöd samt utför beslutade insatser.