Förklarande begrepp

Med begreppet nyanländ avses vanligen en person med flyktingbakgrund som har uppehållstillstånd.

Nyanlända består av flera undergrupper

• Kvotflyktingar
• Asylsökande som fått uppehållstillstånd
• Ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd
• Anhöriga till ovanstående grupper