Integrationsenheten

Integrationsenheten ansvarar för mottagandet av nyanlända och är ett stöd under etableringstiden med exempelvis

• Bosättning
• Myndighetskontakter
• Samverkan med kommunens övriga verksamheter

Kontaktuppgifter:

integrationsenheten@nordmaling.se

Telefon växel 0930-140 00