Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform till personer som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att själva förflytta sig eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänsten regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst.

Vad är färdtjänst?

Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken vilket innebär att samåkning sker med andra färdtjänstberättigade. Färdtjänst är avsedd för personer med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Brist på allmänna kommunikationer är inget skäl som berättigar till färdtjänst.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Du ansöker om färdtjänst direkt på webben med vår e-tjänst där det skickas in till oss för handläggning. Du kan även beställa den hos handläggare på telefonnummer 0930-140 40. Den som söker måste vara folkbokförd i Nordmalings kommun.

Du kan också hämta blankett i vår reception eller be att få den hemskickad.

Till e-tjänst för färdtjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

När du skickar din ansökan kommer den till Nordmalings kommuns färdtjänsthandläggare som handlägger ansökan. Om din ansökan beviljas får du ett beslutsmeddelande hemskickat. Färdtjänst beviljas antingen tills vidare eller tidsbegränsat.

Hur beställer jag färdtjänst?

När du har fått beslut om att du har rätt till färdtjänst ringer du till Reseservice för att boka en färdtjänstresa. Telefonnumret dit är: 0771-25 10 20

Vid beställning uppger du:

 • personnummer eller kundnummer
 • adressen där du vill bli hämtad/lämnad
  tiden du vill bli hämtad alternativt ska vara framme senast, det är viktigt att ange om du har en tid att passa
 • om möjligt tid för återresan
 • vilka hjälpmedel du har med
 • om du behöver hjälp att ta dig till/från bilen
 • om medresenär eller ledsagare medföljer

Resan ska beställas minst 2 dagar innan avresa även för specialfordon krävs förbeställning minst 2 dagar före resedagen.

Vad gör jag om jag får avslag?

Om du får avslag kan du överklaga beslutet hos förvaltningsrätten i Umeå. I det fallet ta kontakt med färdjänsthandläggare för mer information.

Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
901 05 Umeå

Telefon 090-17 74 00

Hur mycket betalar jag?

Du som är färdtjänstberättigad som reser med personbil betalar en egenavgift enligt Länstrafikens kollektivtaxa med ett påslag på 18 kronor. Reseservice kan lämna uppgift om hur mycket egenavgiften blir på resan Du beställer.
Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Färdtjänstberättigades barn mellan (6 –19 år) betalar enligt Länstrafikens taxa för närvarande halva den rörliga avgiften plus det fasta tillägget. Två egna barn under 6 år åker gratis med betalande målsman.
Vid resor i annan kommun gäller vistelsekommunens taxa.

För mer information och exakta uppgifter besök sidan Taxa för färdtjänst Länk till annan webbplats.

Specialfordon

Färdtjänst beviljas med vanlig taxi eller specialfordon. Har du färdtjänst beviljad med taxi sedan tidigare men behöver specialfordon ska du ansöka om detta hos kommunens färdtjänsthandläggare. Specialfordon beviljas personer som har svåra rörelsehinder och inte kan resa med vanlig taxi.

Var får jag resa?

Färdtjänsten omfattar resor inom Nordmalings kommun. Färdtjänsten får inte användas för sjuk- och behandlingsresor, till exempel resor till och från:

 • läkare - medicinsk fotvård
 • arbetsterapeut - logoped
 • sjukgymnast - hörcentralen
 • tandläkare - syncentralen
 • distriktssköterska - hjälpmedelscentral, utprovning
 • dietist

Vid dessa tillfällen beställs sjukresa.

Medresenär

I mån av plats har du rätt att ta med Dig en medresenär som reser från och till samma adress som du. Medresenären betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Ledsagare

Färdtjänstberättigade som inte klarar av sina resor med den service man får av chauffören kan efter ansökan få ledsagare som åker med gratis. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte t ex vistelsen i resmålet.

Service

Chauffören hjälper Dig att lyfta bagage och hjälpmedel och att ta Dig i/ur fordonet samt hämta/bära inhandlade varor och ledsaga till och från ytterdörr.

Arbetsresor

Du som har ett avlönat arbete har möjlighet att ansöka om arbetsresor, max 44 enkelresor per månad mellan 2 specifika adresser (bostad – arbetsplats). Den färdtjänstberättigade betalar avgift enligt Länstrafikens periodkort för motsvarande sträcka.

Färdtjänstresa i annan kommun

Du som beviljats färdtjänst inom Nordmalings kommun kan även ansöka om färdtjänst i annan kommun upp till 4 enkelresor/månad.

Besökskommunens färdtjänstregler gäller men Nordmalings kommun svarar för kostnaderna. Vid resor utanför länet ska du kontakta färdtjänsthandläggaren i minst 3 veckor före resan för taxibiljetter i annan kommun utanför länet.

Via Nordmalings kommuns växel 0930-140 00, kan du kontakta färdtjänsthandläggare.

Informationsmaterial

Vad är färdtjänst? - mer information kan du ta del av här. Pdf, 650.2 kB, öppnas i nytt fönster.