Taxa färdtjänst

Du som är färdtjänstberättigad betalar en egenavgift enligt Länstrafikens kollektivtaxa med ett påslag på 18 kronor. Reseservice kan lämna uppgift om hur mycket egenavgiften blir på resan Du beställer.

Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Avstånd

i km

Egen avgift

vuxen (avgift i kronor)

Läns-trafikens busstaxa

0 - 7

50

32

8 - 15

61

43

16 - 22

72

54

23 - 30

87

69

31 - 37

99

81

38 - 45

109

91

46 - 52

117

99

53 - 60

129

111

61 - 67

143

125

68 - 75

157

139

Skriv tabellbeskrivning här

Avstånd

i km

Egenavgift

(kronor)
Ungdom/senior

Länstrafikens

taxa

0 - 7

43

25

8 - 15

51

33

16 - 22

59

41

23 - 30

69

51

31 - 37

79

61

38 - 45

86

68

46 - 52

93

75

53 - 60

101

83

61 - 67

112

94

68 - 75

122

104