Taxa färdtjänst

Du som är färdtjänstberättigad betalar en egenavgift enligt Länstrafikens kollektivtaxa med ett påslag på 18 kronor. Reseservice kan lämna uppgift om hur mycket egenavgiften blir på resan Du beställer.

Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Avstånd i km

Egenavgift (kronor) vuxen

Läns-trafikens taxa

Egenavgift (kronor) ungdom/ senior

Läns-trafikens taxa

Egenavgift (kronor) barn

Läns-trafikens taxa

0-7

48

30

41

23

35

17

8-15

58

40

48

30

38

20

16-22

68

50

56

38

43

25

23-30

81

63

65

47

50

32

31-37

89

71

71

53

54

36

38-45

98

80

78

60

58

40

46-52

105

87

83

65

62

44

53-60

115

97

91

73

67

49

61-67

128

110

101

83

73

55

68-75

213

122

110

92

79

61

Barn 7-19 år
Ungdom 20-25 år
Vuxen 26-64 år
Senior 65 + år