Taxa färdtjänst

Du som är färdtjänstberättigad betalar en egenavgift enligt Länstrafikens kollektivtaxa med ett påslag på 18 kronor. Reseservice kan lämna uppgift om hur mycket egenavgiften blir på resan Du beställer.

Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Avstånd i km

Egen avgift (avgift i kronor)

Länstrafikens busstaxa

0 - 7

43

25

8 - 15

52

34

16 - 22

60

52

23 - 30

71

54

31 - 37

78

61

38 - 45

85

68

46 - 52

92

75

53 - 60

101

84

61 - 67

110

93

68 - 75

121

104