Taxa färdtjänst

Du som är färdtjänstberättigad betalar en egenavgift enligt Länstrafikens kollektivtaxa med ett påslag på 18 kronor. Reseservice kan lämna uppgift om hur mycket egenavgiften blir på resan Du beställer.

Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Avstånd i km

Egen avgift (avgift i kronor)

Länstrafikens busstaxa

0 - 7

46

28

8 - 15

55

37

16 - 22

65

47

23 - 30

77

59

31 - 37

84

66

38 - 45

93

75

46 - 52

100

82

53 - 60

109

91

61 - 67

121

103

68 - 75

132

114