Barn, unga och familj

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med barn som far illa är de skyldiga att samverka med bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen. Socialtjänsten är den myndighet som genomför barnskyddsutredningar och har kontakt med barn och familjer.

Koll på soc är en sajt om socialtjänsten för dig som är under 21 år. Soc och socialtjänsten är samma sak.

Sajten är ett stöd för dig som redan är i kontakt med soc, har funderat på att kontakta soc för att du mår dåligt, eller vet någon annan som mår dåligt, och för dig som vill veta mer om soc.

Du kan få svar på bland annat vad soc kan hjälpa till med och vad som händer när soc får en orosanmälan.

Du kan även läsa mer om barn och unga i socialtjänsten på socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.