Stöd till familjer

Det är viktigt att få vara sig själv och känna trygghet i sin familj. Men det kan finnas situationer då man kan behöva stöd utifrån för att se lösningar. Under dessa sidor hittar du information om vilket stöd kommunen kan erbjuda dig och din familj.

Familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj
Under denna rubrik hittar du information om hur du gör för att ansöka om familjehem, bli familjehem eller om du vill bli kontaktperson/kontaktfamilj.

Avgifter inom individ- och familjeomsorg

Att besöka familjecentralen och få stöd och råd från exempelvis individ- och familjeomsrogen är kostnadsfritt. De kostnader som kan uppkomma gäller exempelvis om stora mängder dokument behöver kopieras.

Kontaktperson: Chef Individ och familjeomsorg (tel 0930-140 00 växel)