Avgifter serveringstillstånd

På denna sida hittar du information om kommunens avgifter för att ansöka om samt förändra alkoholtillstånd.

När betalar jag avgiften?

Avgiften måste vara betald innan handläggningen av din ansökan kan påbörjas. Därför är det viktigt att betala den i god tid.

Var betalar jag avgiften?

Du betalar avgiften till Nordmalings kommun. För information om vilket konto du ska betala till kontakta kommunens ekonomiavdelning via växeln: 0930-140 00.

Vad kostar det att ansöka eller förändra ett serveringtillstånd?

Att ansöka om eller förändra ett serveringstillstånd kostar enligt nedan. Fullständiga taxor hittar du längst ned på sidan.

 • Permanenta serveringstillstånd
  För allmänheten 6750 kr
  För slutna sällskap 4500 kr
 • Tillfälliga tillstånd
  För allmänheten 4500 kr
  För slutna sällskap 750 kr
  Provsmakning 3000 kr (saknar permanent tillstånd)
 • Ändringar i tillstånd
  Permanent tillstånd 3750 kr
  Ändring av ägare 3000 kr
  Övriga ändringar 1500 kr
 • Anmälan
  Kryddning av snaps 375 kr
  Anmälan om provsmakning 750 kr (innehar permanent tillstånd)

Vad kostar kunskapsprovet?

 • Permanent tillstånd
  För allmänheten 1500 kr
  Slutna sällskap 1125 kr
 • Tillfälligt tillstånd
  För allmänheten 750 kr
  För slutna sällskap 750 kr

Var hittar jag övriga taxor för alkohol, tobak och läkemedel?

Länk till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden