Kunskapsprov

På denna sida hittar du information om vad som gäller för kunskapsprovet för att kunna få serveringstillstånd. För att få serveringstillstånd måste man göra ett prov för att visa att man har tillräckliga kunskaper i alkohollagen med tillhörande regler.

När gör jag kunskapsprov?

När du lämnat in din ansökan om serveringstillstånd bokar du en tid för kunskapsprov. Provet genomförs i kommunhuset men är framtaget av Folkhälsomyndigheten och ser likadant ut över hela landet.

Vad innehåller kunskapsprovet?

Kunskapsprovet består av flervalsfrågor som fördelas på följande fyra områden:

  • alkoholpolitik
  • bestämmelser om servering
  • bestämmelser om tillsyn
  • bestämmelser om mat och utrustning.

För att få ett godkänt resultat måste den sökande svara rätt på minst 75 procent av frågorna inom varje område.

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du mer information om kunskapsprovet samt vad du som sökande kan behöva studera inför ett prov. Lathund för alkohollagen kan också vara en hjälp när du förbereder dig inför ett kunskapsprov.

Länk till Folkhälsomyndighetens hemsida (extern länk, öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finns det något sätt att slippa göra kunskapsprovet?

I några få undantagsfall behöver den sökande inte genomföra ett kunskapsprov. Det kan vara om den sökande:

  • tidigare har gjort ett prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan
  • inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan har gjort ett godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan
  • inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta
  • inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan anmärkningar.

Om ansökan avser ett enstaka tillfälle får kommunen göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov. Det gäller ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.