Skadade vilda djur

Här får du information om hur du kan göra om du hittar döda eller skadade vilda djur i naturen.

Kontakta polisen om du hittar ett skadat däggdjur eller en skadad fågel. Då kan du få hjälp med att bedöma om djuret ska avlivas eller om det kan föras till en rehabiliteringsanläggning. Polisen har adressen till godkända anläggningar. Anmäl alltid till polisen om du avlivat något djur som inte får jagas.

Bra information om detta hittar du på Naturvårdsverkets webbplats: Länk till Naturvårdsverkets sidor om skadade vilda djur Länk till annan webbplats.

Döda djur i skog och mark

Att hitta enstaka döda djur ute i naturen är normalt. Enstaka fynd betraktas som så kallat fallvilt. Det är alltid markägaren som i första hand är ansvarig för döda djur i skog och mark.

Vissa däggdjur och fågelarter tillhör staten och kallas för "statens vilt". Dessa tillfaller staten när de dör eller omhändertas. Hittar du något sådant djur dött eller skadat ska du rapportera det till polisen. I jaktförordningen, 33 §, finns en lista över dessa arter.

Länk till jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Djur som kan orsaka skada eller sprida smitta

Fastighetsägaren har ansvaret för bedömning och åtgärder mot djur som kan orsaka skada eller sprida smitta på sin egendom. Det kan till exempel handla om grävlingar eller skabbrävar. Skyddsjaktsbestämmelserna i jaktlagen (1987:259) ska följas.

Länk till Jaktlagen Länk till annan webbplats.

Rapportera döda och sjuka vilda djur

I första hand rapporteras sjuka eller döda vilda djur till SVA med formuläret rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.. Ange plats för fyndet och djurart. Du kan ladda upp bilder och lägga till en beskrivning. Vidare kan du ange dina kontaktuppgifter ifall du vill hjälpa till att skicka in djuret för undersökning på SVA.
På så sätt kan vi dels samla in information i syfte att upptäcka och kartlägga sjukdomsutbrott, dels få in döda vilda djur för bedömning av dödsorsak och hälsotillstånd. "Statens vilt" ska dessutom rapporteras till polisen.

Viltveterinär kan även kontaktas via epost på vilt@sva.se eller telefon via SVA växel 018–674000.

Stora rovdjur: kontakt via epost rovdjur@sva.se eller telefon via SVA växel 018–674000.