Serveringstillstånd och folköl

Serveringstillstånd och folköl

Lagen som styr över vad som krävs för att få servera alkohol heter alkohollagen, och har till syfte att begränsa den skadeverkan som alkohol kan medföra. Enligt lagstiftningen får servering av alkoholhaltiga drycker enbart ske om det inte finns risk för skador eller brist på ordning och nykterhet.

För att få sälja och servera alkoholdrycker till allmänheten krävs ett så kallat serveringstillstånd. Det som menas med alkoholhaltiga drycker innefattar starköl, vin, sprit samt övrig jäst alkoholdryck. Det tillstånd som ges kan vara antingen stadigvarande (exempelvis restauranger) eller tillfälligt (vid exempelvis festivaler eller andra offentliga arrangemang). Det kan även innefatta bestämmelser ifall serveringstillståndet enbart ska gälla servering till allmänheten eller för slutna sällskap.

Övrig försäljning av folköl anmäler man till kommunen där försäljningen skall bedrivas.