Krav för att få serveringstillstånd

För att kunna få beviljat serveringstillstånd, krävs det att du som verksamhetsutövare uppvisar lämplighet.

Att inneha en god lämplighet innebär:

  • Ansökande behöver ha fyllt 20 år och uppvisa en ekonomisk skötsamhet. Du får inte heller vara tidigare straffad för ett brott av den allvarligare graden.
  • Du behöver utföra ett kunskapsprov angånde alkohollagen hos kommunen.
  • Du behöver kunna redogöra för vart de pengar som ska finanisera verksamheten kommer ifrån (ursprung).
  • Du måste uppvisa hyreskontrakt eller köpekontrakt för lokalen som ska användas för serveringstillståndet.
  • Lokalen ska vara brandsäker, ha tillräckligt med sittplatser för matservering, ha ett eget kök i direkt anslutning till alkoholserveringen som är i bruk. Det ska även finnas ett varierat utbud med mat, som ska anses vara tillräckligt samt tillgängligt för kunderna.

För mer information om vad du bör tänka på inför kommunens kunskapsprov, se Folkhälsomyndighetens hemsida.

För mer information angående den lagstiftning som reglerar serveringstillstånd, se Alkoholförordningen (2010-1636) samt Alkohollagen (2010-1622).