Serveringstillstånd

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och annan jäst alkoholdryck måste du ha ett serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning.

Det finns flera olika typer av tillstånd. Vilket du behöver beror på var och under hur lång period du vill servera alkohol och också på hur din verksamhet ser ut.
I Nordmalings kommun är det kommunens alkoholhandläggare som hanterar dessa ansökningar.

Hur ansöker jag?

Ansök via e-tjänst

Här ansöker företag, förening eller stiftelse om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Ansök via blankett

Vill du istället ansöka via blankett så kan du skicka eller lämna in blanketten till:
Skickas till: Bygg- och miljökontoret, Nordmalings kommun , 914 81 Nordmaling
Besöksadress: Kungsvägen 41, 914 81 Nordmaling

Kunskapsprov

Du måste göra ett kunskapsprov för att visa att du har goda kunskaper i alkohollagstiftningen. Det finns vissa undantagsregler för att skriva provet.

Vilka handlingar behöver jag?

Vilka handlingar du behöver skicka in beror på vilket tillstånd du söker för. Du kan söka stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten samt tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap.

Beslut

När din ansökan har kommit in gör alkoholhandläggaren en prövning av lämplighet utifrån personliga och ekonomiska perspektiv. Synpunkter på din ansökan tas in från bland annat från polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.
När din ansökan är behandlad och alla handlingar har kommit in till oss skickas ett beslut till dig.

Överklaga beslut

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten Umeå, Box 193, 901 05 Umeå.
Telefonnummer och mejladress till Förvaltningsrätten i Umeå hittar du på Sveriges domstolars webbplats.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

Tänk på att remisshanteringen tar tid och lämna därför in din ansökan i god tid. Det är även viktigt att lämna in begärda kompletteringar i god tid för att handläggningen inte skall dra ut på tiden, detta då inga handlingar skickas ut på remiss förrän ärendet anses vara komplett. Handläggningstid är maximalt 4 månader vid ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. Vid tillfälliga serveringstillstånd kan handläggningstiden vara kortare.

Vad kostar det?

Det kostar olika beroende på din vilket typ av serveringstillstånd du söker. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan skulle avslås. Taxor hittar du under fliken "Taxor för bygg- och miljökontoret".

När behöver jag inte söka om serveringstillstånd?

Du behöver inte ha serveringstillstånd om alla tre av kraven nedan är uppfyllda.

  • Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
  • Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker

Ett exempel då du inte behöver serveringstillstånd kan vara vid en privat bröllopsfest eller 50-årsfest.

Vem kan få serveringstillstånd?

Du som är lämplig utifrån personliga och ekonomiska förhållanden kan få serveringstillstånd. Du ska inte ha skulder till samhället i form av skatter eller avgifter. Du bör heller inte ha begått några brott som kan påverka din möjlighet till serveringstillstånd.

Krav på serveringslokalen

Den lokal där alkohol ska serveras ska ha en lämplig planlösning och placering. Den ska även vara säker ur brandsynpunkt. Lokalen ska ha tillräckligt många sittplatser och vara överblickbar. Det ska finnas en varierad meny. . Det kan även vara svårt att få serveringstillstånd om serveringen befaras medföra alkoholpolitiska olägenheter. Det vill säga om den exempelvis ligger nära en ungdomsgård.

Hur länge gäller tillståndet?

Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller tills du gör förändringar i din lokal eller verksamhet så att det avviker från det du angett i din ansökan.

Ett tillfälligt serveringstillstånd gäller för den period som anges i beslutet.

Vad händer om jag överträder tillståndet?

Om du överträder tillståndet kan ditt serveringsstånd dras in. Du kan även bli skyldig att betala böter.

Nordmalings kommun genomför regelbundet tillsyn på serveringar i kommunen.

Vad gäller vid ett ägarbyte?

Ett serveringstillstånd gäller endast för den som tillståndet är utfärdat till och för den lokal som är angiven i beslutet och tillståndsbeviset. Det betyder att om du som har serveringstillstånd flyttar till nya lokaler så måste du söka ett nytt tillstånd. Samma sak gäller vid ägarbyte. Om verksamheten upphör slutar tillståndet att gälla, detta är även något som måste anmälas via vår e-tjänst.