Klagomål

Om du misstänker att det sker olagliga utsläpp eller uppmärksammar något som du tror kan vara en förorening kan du lämna ett klagomål till miljökontoret.

Anonyma klagomål

Kom ihåg att om du vill vara anonym ska du inte uppge namn eller telefonnummer. Så fort du gjort det är du inte längre anonym. Miljökontoret får inte hemlighålla vem som klagat om vi känner till vem det är. Om du väljer att inte lämna några kontaktuppgifter kan du inte heller få någon återkoppling i ärendet eller rätt att överklaga ett eventuellt beslut. Det är därför svårt att driva ärenden där klaganden är anonym då det i många fall handlar om dennes upplevelser och att mätningar och kontrollera behöver ske på rätt plats. Vet vi inte var det är blir det ofta svårt att förändra.

Innan du lämnar ett klagomål

För att vi ska kunna hjälpa dig måste du först ha hanterat ärendet själv, dvs pratat med den som du anser stör dig. Denne bör ha fått skälig tid att undersöka problemet och lämna förslag på lösning. Bor du i flerbostadshus ska du kontakta fastighetsägare eller bostadsrättsstyrelse innan du kontaktar oss om problemet.

Avgifter för klagomål

Om ett klagomål efter inspektion visar sig vara befogat, det vill säga att någon orsakar en oacceptabel olägenhet, så får den personen eller det företaget betala för arbete i ärendet. Vid obefogade klagomål tas inga avgifter ut.