För privatpersoner

För privatpersoner

Även du som privatperson kan ägna dig åt åtgärder som bedöms som miljöfarlig verksamhet, exempelvis upplag och utfyllnader.

Anmälningsplikt

Jord- och schaktmassor, sten och grus räknas i de flesta fall som avfall om det "blir över" vid ett vägbygge, exempelvis vid ledningsgrävning. Om du vill använda sådana massor måste du i många fall anmäla detta till miljökontoret.

När ska man anmäla?

Det kan vara svårt att avgöra när anmälan krävs eftersom det är risken för förorening som avgör. Även om massorna är fria från föroreningar kan de "förorena" genom damning eller grumling av vattendrag. Hör gärna av dig i god tid så kan du få hjälp och råd.

Regler:

  • Om föroreningsrisken bedöms som ringa ska en anmälan lämnas till Miljökontoret.
  • Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa krävs tillstånd hos Länsstyrelsen.
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk krävs ingen anmälan men det kan ändå behövas marklov, samråd med Länsstyrelsen (angående förändring av naturmiljön) och/eller strandskyddsdispens.

Kontakta miljökontoret

Kontakta miljökontoret via mejl på miljo@nordmaling.se, alternativt ring växel för dirigering.