Så anmäler du

För snabb handläggning är det viktigt att du skickar in kompletta ansökningshandlingar.

Vilka handlingar behöver jag?

För att göra en ansökan om en anmälanpliktig åtgärd kan alla eller några av dessa handlingar bli aktuella beroende på vilken åtgärd det handlar om:

 • Ansökan om anmälan
 • Teknisk beskrivning/projektbeskrivning
 • Anmälan om kontrollansvarig(när så krävs)
 • Fasadritning i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan PBL
 • Konstruktionsritning i lämplig skala i de fall en konstruktion berörs
 • Planritning i skala 1:100
 • Sektionsritning i skala 1:100
 • Situationsplan i skala 1:500

Ytterligare handlingar som kan bli aktuella:

 • Anmälan/ansökan om certifierad sakkunnig

Exempel på vanliga anmälningar

 • Installation av eldstad
 • Rivning utanför detaljplanelagt område
 • Ändring av byggnad som väsentligt påverkar byggnadens bärande konstruktion

Hur anmäler jag?

Du anmäler enklast genom att använda vår e-tjänst. Länk finns högst upp på denna hemsida.