Ansöka om bygglov

Ansökan

Du ansöker om bygglov genom att fylla i ansökan på vår e-tjänst och bifogar de filer som krävs i ditt ärende via e-tjänsten.

  • Ansökan via e-tjänsten
  • Anmälan Kontrollansvarig finns en separat ansökan i e-tjänsten
  • Kontrollplan
  • Fasadritning skala 1:100
  • Planritning i skala 1:100
  • Sektionsritning i skala 1:100
  • Situationsplan i skala 1:400 alt. 1:500

Beroende på vilken åtgärd du söker bygglov för kan typ av handlingar komma att variera. Hör av dig om du är osäker på vad som behöver skickas in.

planbygg@nordmaling.se

Notera att de flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för ärendeprövningen tas ut av oss även om beslutet i ett senare skede ändras i högre instans.

Länk till e-tjänst finns högst upp på denna hemsida.