Marklov

Marklov

Om du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov. Då prövas om åtgärden är lämplig, till exempel med avseende på områdets karaktär eller om den är en olägenhet för andra.

Marklovsprocessen

Innan du ansöker om marklov kan det vara bra att ta del av marklovsprocessen. Där kan du se vad som händer med ett ärende från förberedelser och ansökan hela vägen till slutsamråd och slutbesked.

När behöver du marklov?

Om du behöver marklov eller inte beror på var åtgärden utförs och omfattningen. Det krävs oftare marklov inom detaljplanelagt område än utanför. Under Behövs marklov får du veta när du måste ansöka om lov.

Ansök om marklov

Under Så ansöker du om marklov kan du läsa hur du går tillväga för att ansöka om marklov.

Överklagan

De flesta av våra beslut kan överklagas av berörda sakägare. En avgift för ärendeprövningen tas ut av oss även om beslutet i ett senare skede ändras i högre instans.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Om du har frågor om bygglov eller bygglovsansökan är du välkommen att kontakta byggnadsinspektör som är tillgänglig vardagar 08.00-16.00. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Mer information

Du hittar mer information i Boverkets broschyr om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan.

Länk till Boverkets broschyr Länk till annan webbplats.