Rivningslov

Rivningslov

Om du ska riva, flytta eller montera ned en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov. Då prövas bland annat om byggnaden får rivas enligt gällande detaljplan.

Rivningslovsprocessen

Innan du ansöker om rivningslov kan det vara bra att ta del av processen för rivningslov. Där kan du se vad som händer med ett ärende från förberedelser och ansökan hela vägen till slutsamråd och slutbesked.

När behöver du rivningslov?

Om du behöver rivningslov eller inte beror på vad du ska riva och var du ska göra det. Inom detaljplanerat område krävs oftast rivnigslov och utanför detaljplanerat område krävs oftast en anmälan. Men det beror också på vilken typ av byggnad som ska rivas. Det spelar exempel roll om det är en huvudbyggnad eller en friggebod. Kontakta oss gärna för att veta mer exakt vad som gäller för just dig.

Ansök om rivningslov

Vi har en e-tjänst för ansökan om rivningslov. Länk till e-tjänsten finns högst upp på denna hemsida.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Om du har frågor om bygglov eller bygglovsansökan är du välkommen att kontakta byggnadsinspektör på plan-och byggenheten.

Mer information

Du hittar mer information gällande rivningslov på boverkets hemsida. boverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakta oss på:

planbygg@nordmaling.se