Då behövs rivningslov

Om du ska riva, flytta eller montera ned en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov.

Vad är rivningslov?

Rivningslov är ett skriftligt tillstånd som ger sökanden lov att riva, flytta eller nermontera byggnader inom en fastighet. I rivningslovet prövas om byggnaden får rivas enligt gällande detaljplan eller om byggnaden bör bevaras på grund av exempelvis sitt kulturhistoriska värde

När behövs rivningslov?

Inom detaljplanerat område krävs rivningslov om du vill:

  • Riva en byggnad eller delar av en byggnad.
  • Flytta en byggnad från en plats till en annan (observera att det sedan oftast krävs bygglov för nybyggnad på den nya platsen).

Utanför område med detaljplan och områdesbestämmelser behöver du lämna in en rivningsanmälan för rivning av en byggnad som inte är en komplementbyggnad.

Rivningslov krävs inte för sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov, om det inte finns beslut om det i planer eller områdesbestämmelser. Är du osäker, kontakta plan- och byggavdelningen.

planbygg@nordmaling.se