Slutsamråd

När ditt bygge är nästan klart är det dags för ett slutsamråd.

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Det är du som byggherre som ska kontakta plan-och byggenheten när det börjas vara dags för slutsamråd. Dom som ska medverka är byggherren och den som arbetat som kontrollansvarig och övriga som kommunen tycker bör vara med.

Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som kontrollansvarig har gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Där diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, avvikelser från byggreglerna, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Kontakta oss via planbygg@nordmaling.se för att boka slutsamråd.