Tekniskt samråd

När du fått ditt beslut om bygglov framgår det i beslutet om det krävs tekniskt samråd i ditt ärende. Om du ska bygga enklare byggen behöver du inte kallas till ett sådant möte.

När du fått beslutet om bygglov i din hand, kräver kommunen in kompletterande tekniska handlingar, förslag till kontrollplan och det som är aktuellt i just ditt ärende.

I det tekniska samrådet diskuteras bland annat:

  • Arbetets planering och organisation
  • Byggherrens förslag till kontrollplan
  • Behov av arbetsplatsbesök
  • Behov av och färdigställandeskydd med mera
  • Avfallshantering
  • Behovet av kommande platsbesök

Vid det tekniska samrådet ska byggherren och kontrollansvarig vara med tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Representanter från personal, konsulter och andra myndigheter samt entreprenörer kan även de närvara vid behov.

Vad kostar ett tekniskt samråd?

Tekniskt samråd ingår i avgiften för bygglovet eller anmälan.

Behöver alla gå på ett tekniskt samråd?

Inte alla bygglovsansökningar kräver ett tekniskt samråd. Om du har ett ärende som kräver enklare åtgärder behövs oftast inte samråd.

Tekniskt samråd är aktuellt i de fall en kontrollansvarig krävs eller byggherren begär ett samråd. Det är du som byggherre som kontaktar plan-och byggenheten för att boka tid för tekniskt samråd.

För bokning av tid för tekniskt samråd ta kontakt enligen mejl nedan:

planbygg@nordmaling.se