Brandskyddsdokumentation

En brandskyddsdokumentation ska lämnas in vid större ny- och ombyggnationer samt vid ändrad användning av till exempel publika lokaler.

En brandskyddsdokumentation ska redovisa byggnadens och dess komponenters brandtekniska klass, exempelvis hur länge den står emot brand, utrymningsvägar, form av larm och ventilation. En plan för kontroll och underhåll ska ingå.

Till publika lokaler krävs en utförlig brandskyddsdokumentation och vid mindre byggnationer räcker en enklare dokumentation. En preliminär brandskyddsdokumentationen ska lämnas innan startbesked kan beviljas.

Vill du veta mer om brandskyddsdokumentation och när det krävs är du välkommen att kontakta bygg-och planavdelningen.

planbygg@nordmaling.se