Kommunens arbetsplatsbesök

Efter att ditt bygge har varit igång en tid ska kommunen komma ut och besöka din byggarbetsplats.

När ditt bygge har varit igång en tid ska kommunen enligt nya plan- och bygglagen besöka byggarbetsplatsen (så kallat arbetsplatsbesök). Detta ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden.

Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök och detta bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket tittar vi bland annat på kontrollplanen och hur arbetet följer denna. Vid besöket ska byggherren och den som är kontrollansvarig vara med.

För mer information om arbetsplatsbesök besök boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.