Brandskydd, sotning

Här hittar du information om vad du bör tänka på när du eldar utomhus och hur du gör om olyckan är framme.

Eldning ger inte bara upphov till brandrisk, utan kan även störa din omgivning om du inte är försiktig och eldar på rätt sätt.

Regler om sotning, tidpunkter för eldning och krav på skyddsåtgärder är till för att minska risker för spridning av brand och störningar.

Fyrverkerier kan orsaka personskador och ibland krävs tillstånd av polisen för att använda dem. På sidan om fyrverkerier finns tips och råd hur du bör hantera fyrverkeripjäser för att minska risken för skador och du hittar även länkar till polisen för utförligare information om när du behöver tillstånd.