Eldning utomhus

Den som eldar gör det alltid på eget ansvar. Det är du som tänder brasan som är ansvarig för eldningen. Du behöver inte längre anmäla att du ska elda till SOS eller räddningstjänst. Däremot ska du anmäla till kommunen om du avser att genomföra en hygges- och naturvårdsbränning.

Eldning i mindre skala - ingen amälan

Allemansrätten ger dig möjlighet att elda under säkra förhållanden då eldningsförbud inte är utfärdat. I Nordmalings kommun behöver du INTE anmäla till räddningstjänsten innan du ska elda. Vid eldning i mycket stor omfattning som exempelvis hygges- och naturvårdsbränning) ska du dock skicka in en anmälan senast 30 dagar innan din bränning.

Observera att all avfallseldning enligt kommunens föreskrifter är förbjuden med undantag för det torra trädgårdsavfall som inte kan komposteras. I detaljplanerat område bör du helt undvika eldning av trädgårdsavfall eftersom det är stor risk för att det uppstår olägenheter för omgivningen. Lämna hellre trädgårdsavfallet till kommunens återvinningscentral. För att undvika onödiga utryckningar.

Tänk på detta när du eldar:

  • Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat!
  • Elda inte när det är stor risk för snabb spridning, det vill säga när det är torrt och blåser kraftigt.
  • Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands.
  • Lämna ALDRIG elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.
  • Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.

För att undvika onödiga utryckningar:

  • Stå alltid väl synligt vid elden
  • Undvik att elda i mörker

Eldning i mycket stor omfattning – anmälan krävs fortfarande

Hygges- och naturvårdsbränning ska du anmäla till kommunens räddningstjänst minst 30 dagar i förväg. Anmälan ska innehålla uppgifter om plats för bränning, koordinat, skogsägare, insatsplan, bränningsledare, kontaktpersoner med adresser och telefonnummer, tidsangivelser samt resurslista på personal och materiel. Anmälan gäller i två år och därefter måste ny ansökan göras om bränning ej är genomförd.

För att göra anmälan. Kontakta oss på Räddningstjänsten

Brandrisk?

För att få reda på vilken brandriskprognos som gäller för tillfället eller om eldningsförbud råder eller om du vill ha information och rådfrågning om eldning utomhus är du välkommen att kontakta oss.