Egensotning

Hur gör jag för att få sota själv?

Om du vill sota din egen fastighet måste du få tillstånd från kommunen att göra detta. Du måste kunna bevisa att du kan sota på ett betryggande sätt, det vill säga att du har tillräckligt med kunskap och kan göra det säkert. Kommunen kan välja att inte godkänna din ansökan om egensotning även om det kan göras på ett betryggande sätt.

I Nordmalings kommun är det räddningschefen som prövar ansökan och tar beslut om tillstånd för egenrensning. Fastighetsägaren som utför egenrensningen ska dokumentera när rensning har skett. Dokumentation kontrolleras sedan i samband med brandskyddskontrollen eller vid annan tillsyn från kommunens sida.

För att ansöka fyller du i e-tjänsten för egensotning, som du hittar bland kommunens e-tjänster Länk till annan webbplats. I e-tjänsten får du bland annat redogöra för dina kunskaper kring sotning, information om fastigheten m.m.

Vad händer med min ansökan?

När vi har fått in din ansökan meddelar vi sedan skorstensfejarmästaren som gör en kontroll av din anläggning. Utifrån denna kontroll tar vi sedan beslut om huruvida du kommer att få egensotning.

Du kommer att bli kontaktad av kommunen när din ansökan har gått igenom.

Intyg

En fastighetsägare som vill utföra egensotning måste styrka och intyga att han/hon kan arbeta på tak och har tillräcklig kunskap för att utföra rensningen på ett godtagbart sätt. Det är kommunen som bestämmer hur detta ska ske.

Tillstånd


Tillståndet är tidsbegränsat och gäller cirka 6 år varefter en ny ansökan/prövning ska ske.

Överklagan

Om kommunen avslår din ansökan kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Länk till Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.