Parkeringsplatser, motorvärmare, laddfunktion

För dig som pendlar med buss eller tåg till eller ifrån kommunen finns en parkering på Resecentrum i Nordmaling. Där finns ett 30-tal platser utan motorvärmarstolpe där du kan stå fritt hela dagen.

Kostar det något att stå på pendlarparkeringen?

För dig som pendlar med buss eller tåg ut ur kommunen finns en parkering på Resecentrum i Nordmaling. Det finns även parkeringsplatser på framsidan av resecentrum, där får man stå max en timme. Idag finns det ingen betalningsfunktion. Under hösten kommer mer information att finnas på hemsidan.

Hur många motorvärmarplatser finns det?

Idag finns det cirka 75 platser med motorvärmare.