Artikeln publicerades 1 oktober 2021

Nordmalings kommun ny ägare till Nordmalings camping

Vi är glada att meddela att Nordmalings kommun i linje med vårt visionsarbete som prioriterar besöksnäringen idag har övertagit ägandet av Nordmalings camping. Campingen har ett fint läge mellan Nordmalingsfjärden och E4:an med närhet till såväl butiker och service som sevärdheter.

Det finns en oerhörd potential i såväl området runt campingplatsen som i Nordmalings kommun som helhet och vi i kommunen ser fram emot utökade samarbeten för att skapa attraktiva koncept som lockar fler besökare till kommunen. När fler besöker och övernattar i Nordmaling stärks handel och besöksnäring.

Till att börja med drivs campingplatsen av Arbetsmarknadsenheten som anser att den är en bra arena som är varierande och passar många. AME ser fram emot att förädla campingen och har redan kunnat genomföra visst reparations och underhållsarbete innan det blivit för kallt. Bland annat har fasader målats. Vi vill betona att detta är en tillfällig lösning som inte syftar till konkurrens med andra företag i samma bransch, planen är att på sikt överlämna driften till en entreprenör.