Anslagstavla

Detta är Nordmalings kommuns officiella anslagstavla. Här presenterar kommunen anslag och tillkännagivanden.

Tillkännagivanden

 1. Kommunstyrelsen den 29 november 2021
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  Dokument eller extern anslagstavlaKallelser kommunstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. UNDERRÄTTELSE om Granskning – utökat förfarande - Ett förslag på detaljplan för Hamnen, Notholmen, Nordmalings kommun, Västerbottens län
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenTorsten Lindqvist
  Dokument eller extern anslagstavla2021.261 förslag detaljplan Hamnen, Notholmen
  Anslagets publiceringsperiod (25 dagar, 12 timmar och 24 minuter)

  För yttrande och synpunkter under tiden 19 november – 12 december 2021.

  Planområdet ligger centralt i Nordmalings samhälle och omfattar cirka 3 hektar.

  Planen omfattar fastigheten Nordmalings Prästbord 1:72, Nordmaling Noten 3 och 4 i Nordmalings kommun. En ny detaljplan tas fram för att möjliggöra ny användning inom planområdet, centrumverksamhet samt att för användning i gällande plan, ändra byggrätten för bostäder för att utöka flexibiliteten och bättre möta framtida behov och önskemål, genom att utöka byggnadshöjden.

  Granskningshandlingarna finns tillgängliga på Kommunhuset, sektor samhällsbyggnad på kontorstid samt på kommunens hemsida (se länk).

  För frågor kontakta

  Sektor Samhällsbyggnad Torsten Lindqvist, 0930-140 90 eller maila:
  kommun@nordmaling.se

  Yttrande

  Över granskningshandlingen skall lämnas skriftligen senast den 12 december 2021 till:
  Nordmalings Kommun, Sektor Samhällsbyggnad, 914 85 NORDMALING

  Den som inte lämnar in skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanerna.

  NORDMALINGS KOMMUN
  Sektor Samhällsbyggnad

Protokoll

 1. Myndighetsnämnden den 17 november 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMyndighetsnämnden
  Paragrafer§§ 1-6
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll myndighetsnämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Barn- och utbildningsutskottet 10 november 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsutskottet
  Paragrafer§§ 85-99
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll barn- och utbildningsutskottet
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 3. Sociala utskottet - sekretessärenden 9 november 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet - sekretessärenden
  Paragrafer§§ 142-153
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 4. Sociala utskottet den 9 november 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer§§ 96-115
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll sociala utskottet
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 5. Allmänna utskottet den 8 november 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansAllmänna utskottet
  Paragrafer§§ 102-120
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMaria Syd
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll allmänna utskottet
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Kommunfullmäktige den 1 november 2021
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 114-131
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMaria Syd
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll Kommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)