Anslagstavla

Detta är Nordmalings kommuns officiella anslagstavla. Här presenterar kommunen anslag och tillkännagivanden.

Tillkännagivanden

 1. Kommunstyrelsen den 27 november 2023 kl. 08:30, Oasen
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 197-246
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaKallelser kommunstyrelsen
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. UNDERRÄTTELSE om Samråd - Föreskrifter om avfallshantering för Nordmalings kommun, Avfallsföreskrifter
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansSektor Samhällsbyggnad
  Ansvarig för kungörelsenAndreas Nyman
  Dokument eller extern anslagstavlaNya Avfallsföreskrifter - samrådshandling.pdf Pdf, 692 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (36 dagar, 4 timmar och 0 minuter)

  Enligt 15 kap 42 § miljöbalken: Ska kommunen på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med fastighetsinnehavare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen (Avfallsföreskrifter) innan kommunen antar föreskriften.

  Renhållningsordningen för rubricerat ärende ställs därför ut till allmänheten på kommunens anslagstavla.

  Samråd
  Förslaget ställs ut från och med 2023-10-31 till och med 2023-12-05. Under denna tid finns handlingarna tillgängliga på:

  • Nordmalings kommun, anslagstavla/reception
  • Nordmalings kommuns hemsida, www.nordmaling.se

  Handlingar:

  • Föreskrifter om avfallshantering för Nordmalings kommun, Avfallsföreskrifter

  Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och inlämnas, tillsammans med namn, adress, telefonnummer samt Dnr 2023-380 senast den 5 december 2023 till:

  Nordmalings kommun, Bygg- och miljökontoret, 914 81 Nordmaling

  eller via e-post: miljo@nordmaling.se

  För upplysningar kontakta;
  Jasmin Mannelqvist, Miljöinspektör
  Tel: 0930-141 01
  E-post: miljo@nordmaling.se

Protokoll

 1. Myndighetsnämnden den 22 november 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMyndighetsnämnden
  Paragrafer§§ 25-37
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll myndighetsnämnd
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Sociala utskottet - Sekretessärenden 20 november 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet - sekretessärenden
  Paragrafer§§ 134-137
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMandi Björkman
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Barn- och utbildningsutskottet den 13 november 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsutskottet
  Paragrafer§§ 80-91
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMandi Björkman
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll barn- och utbildningsutskottet
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Sociala utskottet den 14 november 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet
  Paragrafer§§ 81-97
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMandi Björkman
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll sociala utskottet
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 5. Allmänna utskottet den 13 november 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansAllmänna utskottet
  Paragrafer§§ 63-80
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll allmänna utskottet
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Sociala utskottet - sekretessärenden den 14 november 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSociala utskottet sekretessärenden
  Paragrafer§§ 125-133
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareMandi Björkman
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Kommunfullmäktige den 6 november 2023
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 102-117
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Hallgren
  Dokument eller extern anslagstavlaProtokoll Kommunfullmäktige
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)