Kallelser kommunfullmäktige

Nedan finner du kallelser och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden.

2024

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 2024-06-24, ärende 1-11 (pdf) Pdf, 19.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingar till kommunfullmäktige, ärende 12-16 (pdf) Pdf, 20.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingar till kommunfullmäktige, ärende 17-25 (pdf) Pdf, 17.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Sammanställning av demokratiberedningens enkät (ärende 4) (pdf) Pdf, 591.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 2024-04-09, ärende 1-20 (pdf) Pdf, 11.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingar till kommunfullmäktige, ärende 11-12 (pdf) Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingar till kommunfullmäktige, ärende 21-28 (pdf) Pdf, 20.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingar till kommunfullmäktige, ärende 23-24 (pdf) Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Förslag årsredovisning 2023 (pdf) Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 2024-02-12, ärende 1-9 (pdf) Pdf, 11.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingar till kommunfullmäktige 2024-02-12, ärende 10-18 (pdf) Pdf, 13.4 MB, öppnas i nytt fönster.

2023

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 2023-12-11, ärende 1-14 (pdf) Pdf, 15.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Verksamhetsplan (ärende 8) Pdf, 785.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Handlingar till kommunfullmäktige 2023-12-11, ärende 15-28 (pdf) Pdf, 19.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 2023-11-06 (pdf) Pdf, 19 MB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 2023-09-25, del 1, ärende 1-9 (pdf) Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingar till kommunfullmäktige 2023-09-25, del 2, ärende 10-19 (pdf) Pdf, 15.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 2023-06-26 del 1, ärende 1-20 (pdf) Pdf, 17.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingar till kommunfullmäktige 2023-06-26 del 2, ärende 21-24 (pdf) Pdf, 16.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingar till kommunfullmäktige 2023-06-26 del 3, ärende 25-30 (pdf) Pdf, 23 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingar till kommunfullmäktige 2023-06-26 del 4, ärende 31-35 (pdf) Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingar till kommunfullmäktige 2023-06-26 del 5, ärende 36-43 (pdf) Pdf, 10.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 2023-04-03 del 1 (pdf) Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 2023-04-03 del 2 (pdf) Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.
- Årsredovisning 2022 (pdf) Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 2023-02-13 del 1 (pdf) Pdf, 36.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 2023-02-13 del 2. (pdf) Pdf, 31.2 MB, öppnas i nytt fönster.

2022

Kallelse kommunfullmäktige 2022-12-12 (pdf) Pdf, 12.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse kommunfullmäktige 2022-11-07 (pdf) Pdf, 112.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse med föredragningslista till kommunfullmäktige del 1,  2022-10-24 (pdf) Pdf, 29.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Kallelse med föredragningslista till kommunfullmäktige del 2,  2022-10-24 (pdf) Pdf, 21.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse med föredragningslista till kommunfullmäktige 2022-09-05 (pdf) Pdf, 24.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse med föredragningslista till kommunfullmäktige, 2022-06-27 (pdf) Pdf, 10.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse med föredragningslista till kommunfullmäktige, 2022-04-05 (pdf) Pdf, 107.3 kB, öppnas i nytt fönster.
- Årsredovisning 2021 (pdf) Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster.
- Övriga handlingar Pdf, 7.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse med föredragningslista till kommunfullmäktige 2022-02-14 (pdf) Pdf, 17.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2021

Kallelse med föredragningslista till kommunfullmäktige 2021-12-13 (pdf) Pdf, 175.3 kB, öppnas i nytt fönster. samt möteshandlingar Pdf, 28.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kallelse och handlingar till kommunfullmäktige 2021-11-01 (pdf) Pdf, 20.6 MB, öppnas i nytt fönster.