Artikeln publicerades 13 januari 2022

Ökad smittspridning - detta gäller i kommunens verksamheter

2022-01-13
Med anledning av ökad smittspridning genomförs anpassningar för verksamheterna i Nordmalings kommun t.o.m. 1 maj. Anpassningarna kan förändras under tiden beroende på om förutsättningarna förbättras eller försämras.

Riktlinje:

Val av kommunikationssätt bör väljas med omsorg – digitala möten och telefonsamtal skall prioriteras före individuella möten och allmänna sammankomster.

Rutiner:

All personal skall följa och hålla sig uppdaterad om aktuella bestämmelser från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter.

Du måste själv ta ställning till vad som är lämpligt på just din arbetsplats vad gäller trängsel, hälsoläge, fikarum, möteslokaler, handsprit mm.

Goda resultat nås genom kontinuerligt arbete och en stödjande ton för att alla ska göra rätt.

Mötesrutiner

  • Externa fysiska möten sker i anvisade lokaler (Resecentrum, Oasen, Norrskenshallens cafeteria)
  • Interna fysiska möten sker endast när så är nödvändigt.

I övrigt gäller