Artikeln publicerades 17 februari 2022

Nordmalings kommuns resultat för 2021

Nordmalings kommun redovisar ett positivt ekonomisk resultat för 2021.

Resultatet uppgår till 21,8 Mkr vilket är 12,1 Mkr högre än budgeterat.

Den främsta orsaken till det starka resultatet är högre skatteintäkter och generella statsbidrag än budgeterat samt realisationsvinst i samband med fastighetsförsäljning.

Kommunchef Ulf Månsson:


Nordmalings kommun gläds åt att ha överträffat sin ekonomiska målsättning.

Samtidigt konstateras att kommunen erhållit statliga stödåtgärder för att minska effekterna av Covid-19 och tillsammans med genomförd fastighetsförsäljning resulterar detta i att det ekonomiska resultatet är ”dopat”, till följd av extraordinära händelser.

Analysen visar att när extraordinära händelser lyfts åt sidan från ordinarie ekonomisk redovisning finns behov av att fortsätta utvecklingsarbetet för att stärka ekonomin.